Avgifter

Info

Bankgiro: 858-0458

Swish: 123 580 95 46

Ange alltid fakturanummer eller vad betalningen gäller.

Telefon: +46 (0)60 66 50 88

Mobil: 070 646 60 13

info@judosundsvall.com
http://www.facebook.com/JudoSundsvall
Avgiften gäller för fem alternativt tio träningsmånader.
Eftersom vi inte har någon ordinarie träning på sommaren under juni-juli-august ingår inte dessa månader i ordinarie avgiften!
  
Börjar man t ex i september så räcker terminsavgiften till och med januari, börjar man i april så räcker den fram till november ( april, maj, september, oktober och november)
Börjar man i oktober och betalar för tio månader så räcker avgiften till och med oktober osv.
 
Sommarträning
Under sommarmånaderna (juni, juli, augusti) har vi bara träning för vuxna och ippongrupperna.

Då gäller följande avgifter:
Yngre ippongruppen, till och med det året man fyller 15 år: för hela sommaren: 200 kr eller 60 kr per gång
Övriga, för hela sommaren: 300 kr eller 60 kr per gång. Maxbelopp för familjer är 600 kr

Inbetald avgift betalas ej tillbaka vid träningsuppehåll!

Medlemsavgift 150 kr år/person
Träningsavgift (gäller från 180322)
5 mån
   10 mån
Till och med det år man fyller 15 1 200 kr    2 050 kr
Från och med det år man fyller 16 1 300 kr    2 350 kr
Familjer som endast tränar stor & liten 1 300 kr    2 350 kr
Om ett barn tränar i både i stor & liten och lek-/kuljudo kl 16.30      1 550 kr    2 550 kr
Maxbelopp för familjer 2 000 kr    3 550 kr

Studentrabatt (mot uppvisande av giltigt studentkort), månadsavgift                      199 kr

Avgift för enstaka träningspass (max 3 gånger/person)                                           60 kr                                 
Om man har betalt enstaka pass a 60 kronor och sedan betalar för
5 eller 10 månader kan man dra av tidigare inbetalda 60 kr-passen!

Enstaka pass för medlemmar i andra judoföreningar:                                              60 kr