Oscar Johansson

Oscar Johansson Några snabba frågor till Oscar:

Vilken dag är du tränare?

Torsdagar kuljudo från 6-9år.

Hur länge har du hållit på med judo?

Sedan jag var fyra, det var i stor &liten som jag började.

Vad är roligast med judo?

Det är roligast att träna och lära sig nya saker.

Vad är din favoritteknik?

O-soto-gari.

Har du något mål med judon?

Att bli så bra som möjligt.

Om du skulle haft en superkraft, vad skulle det vara och varför?

Kunna prata med djur, för att förstå vad min hund vill.