Stor och liten

Förälder och barn tränarDENNA GRUPP PASSAR BÅDE NYBÖRJARE OCH DE SOM HÅLLIT PÅ ETT TAG.

Föräldrar & barn tillsammans

Judo för föräldrar och barn från fyra år tillsammans är först och främst till för att just göra något tillsammans.

I träningen ingår falltekniksträning, lekar, gymnastik och judons matt-tekniker. Föräldrarna får även prova på lite judokast. Ibland förekommer det även lättare former av fysträning för föräldrarna.