Johannes Sjöström

Johannes Sjöström

Några snabba frågor med Johannes:

Vilken dag är du tränare?

Måndag: Teknikjudo 10-14år

Hur länge har du hållit på med judo?

2013 började jag med judo tror jag, det var i en kuljudo grupp.

Vad är roligast med judo?

Lära sig nya tekniker och tävlingar.

Vad är din favoritteknik?

Seoi-nage, på knä.

Har du något mål med judon?

Ta svart bälte och någon gång delta på SM.

Om du skulle haft en superkraft, vad skulle det vara och varför?

Jag skulle vilja kunna se in i framtiden, det vore intressant att veta vad som kommer att hända.