Vad är judo?

Jigoro Kano

Lite historik

Judon skapades 1882 av en japan med namn Jigoro Kano som tog bort farliga tekniker som sparkar, slag och liknande från ett gammalt japanskt självförsvarssystem som heter ju jutsu. Man kan kanske beskriva judo som en tekniskt mycket avancerad form av fristilsbrottning. Kanos mål var att judon skulle utveckla och fostra lika mycket fysiskt som psykiskt och moraliskt. Judo består av kast- och kontrolltekniker och kan tränas av både unga och gamla. Judo utövas av ca 15 miljoner människor i hela världen. I Sverige finns det ca 20 000 utövare, ungefär 500 av dem tränar i Sveriges största judoklubb, nämligen här i Judo Sundsvall.

Tävlingsidrott?

Bara ca 10 % av klubbens medlemmar tävlar regelbundet.

Smidighet? Styrka? Kondition?

Eftersom träningen är mycket allsidig blir man naturligtvis med tiden både starkare, smidigare och man får bättre kondition. Många av dem som börjar är dock inte något av ovanstående, utan blir det med tiden!

Disciplin?

Vi har ingen ”kadaverdisciplin” som vissa andra kampsporter men nog är det ordning och reda på träningen

Fallteknik? Kroppskontroll? Balans?

Detta är faktiskt några av de viktigare egenskaper man förbättrar i judon. Genom bland annat fallteknik, gymnastik och varierande övningar får man förbättrad kroppskontroll och balans redan efter kort tid. Det är någonting som man har stor nytta av när man ramlar av en cykel, häst, rullbräda eller vid alla andra tillfällen t.ex. om man halkar på vintern eller blir tacklad i en annan idrott så som fotboll.

Självförtroende? Självförsvar?

Bara att få bättre kontroll över kroppen gör ju att man får bättre självförtroende och det kan redan vara tillräckligt för att inte hamna i situationer där man behöver självförsvar. Men, så klart, är man starkare, smidigare, har kondition och tränar kampmoment där man hela tiden kastar träningspartners som inte vill blir kastade så är ju det ingen nackdel i vissa situationer. Som du ser är det faktiskt ingen enkel fråga att besvara vad judo är. För var och en som tränar kan det betyder något annat. En del barn, faktiskt ganska många, tränar judo för att man gör så många roliga lekar på träningen. Många föräldrar vill att deras barn tränar judo för att de har hört av andra föräldrar och för att de själva ser att judoträningen och lekarna förbättrar barnens kroppskontroll, koordinationsförmåga och ger bättre självförtroende. Föräldrar till mycket aktiva barn tycker att det är bra att barnen får ”springa av” sig. Vissa föräldrar tycker att disciplinen är den viktigaste i judon. Många har märkt att judoträningen inverkar positivt på skolarbetet. En del ungdomar och vuxna tränar mest för att få bättre kondition och styrka och för att bli lite smidigare, kanske också lite grann som självförsvar. Några tränar judo som en ren tävlingsidrott. Judo är ju faktiskt en stor olympisk idrott. En del vill ta det lite lugnare och leka andra vill köra ”stenhårt”. Det finns alltså många olika skäl varför man tränar judo men alla har ett gemensamt: Man tränar judo för att har kul tillsammans med många andra.

Vad tränar barnen? Vad tränar vuxna?

För de yngsta, upp till 6 år ingår först och främst skolning av allmänna färdigheter som springa, krypa, åla, hoppa mm

Det ingår även enklare gymnastikövningar som kullerbyttor i olika former,  hjula eller ”trollskutt” och naturligtvis judons fallteknik.

Övningarna kan göras individuellt, med partner eller med hjälp av lek. Även enklare judotekniker och kampmoment ingår.

För de mellan 6-9 år gäller detsamma som för barnen upp till 6 år, men nu kan man själv välja lite olika inriktningar.

Man kan välja teknikträning (7-9år), där man lite mera målmedvetet tränar på judons tekniker.

Men man kan även välja kuljudo där man med hjälp av lek och variationsrika övningar prövar på judons tekniker.

För de lite äldre, 10-14 år blandas ovanstående övningar ut med mera avancerade gymnastik och partnerövningar.

Träningen kan även innehålla mera målinriktade konditions- och styrkefrämjande övningar.

För de som har tränat judo lite längre ingår,  utöver mera avancerad fallteknik även en hel del judospecifika former. Övningarna kan göras individuellt, med partner eller med hjälp av lek.

Nu kan man välja mellan 3 olika inriktningar:

Man kan välja teknikträning, som för äldre ungdomar med högre grad kan vara ganska avancerad

Men man kan även välja kuljudo där man med fortfarande med hjälp av lek och variationsrika övningar prövar på judons tekniker.

Vill man satsa på judons tävlingsdel kan man från det året man fyller 10 år träna i Ippongruppen som är mera tävlingsinriktat och innehåller mycket mera av judons sparring som kallas för randori. Nu blir det även mera utpräglade styrke- och konditionsövningar med och utan partner. Även rörlighetsträning i olika former får en allt större del.

Vuxna från 15 år

Även här har vi olika grupper beroende på intresse och ambition. Efter att man har lärt sig grunden i nybörjargruppen kan man välja att träna mera tävlingsinriktat eller mera åt motionshållet. I tävlingsgruppen handlar det i ganska stor utsträckning om randori i olika former. I motionsgruppen tränar man utöver randori även ganska mycket teknik och lite mera allmän kondition och styrka.