Mats Johansson

Några snabba frågor med Mats:Mats Johansson

Vilken dag är du tränare?

Måndag, teknikjudo 10-14 år

Hur länge har du hållit på med judo?

Började träna 1984 men hade ett uppehåll på 30 år.

Vad är roligast med judo?

Bra träning och bra träningskamrater.

Vad är din favoritteknik?

Sasae-tsuri-komi-ashi

Har du något mål med judon?

Bli bättre och köra nån tävling då och då.

Om du skulle haft en superkraft, vad skulle det vara och varför?

Hibernera, bra under långa, kalla vintrar.