Valter Lidgren

Några snabba frågor med Valter:Valter

Vilken dag är du tränare?

Tisdag: Teknikjudo 7-9år

Hur länge har du hållit på med judo?

Sedan 2016

Vad är roligast med judo?

Träna judotekniker.

Vad är din favoritteknik?

Tai-otoshi

Har du något mål med judon?

Att bli bättre på judoteknikerna och ta svart bälte.

Om du skulle haft en superkraft, vad skulle det vara och varför?