Gradering

Klarat graderingGradering i Judo

De som utövar judo har olika färger på judobältet, ju mer kunskap man får och ju mer man tränar desto mörkare färg på bältet får man vid en kunskapsprövning (gradering).

För att gradera måste du uppfylla vissa krav:

Du måste ha betalat medlems och träningsavgift för månaden som du ska gradera i.

Sedan måste du klara minimikrav på antal träningar sedan sista gradering.

Naturligtvis måste du klara av kraven till graden som du skall gradera dig till. Här nedan ser du de olika bälten du kan gradera till och nedanför varje bälte står vilka kriterier som måste uppfyllas för att du ska få gradera.

Vid våra graderingar gäller följande:

Om du ska gradera till vit-gul, gul eller gul-orange så graderas du i grupp tillsammans med alla andra som ska ta samma grad.

Du får göra alla kast från stillastående.

Om du inte kan namnen på teknikerna så tycker vi att det är synd, men du får inga sämre betyg för det.

Om du ska ta orange eller högre grad så bör du även försöka att lära dig namnen på teknikerna.

Om du inte kan namnen så får du lägre betyg för tekniken. Gör du tekniken helt perfekt så klarar du dig ändå, är tekniken så där så räcker det kanske inte till!

Det är viktigt att du på denna nivå är bra på fallteknik!

Alla tekniker skall göras i rörelse!

Kan man bli kuggad?

Inte riktigt! Om det finns några tekniker som du inte får godkänt på så får du ”Hemläxa” och får öva på teknikerna på de kommande träningarna.

När du kan tekniken visar du dem för din tränare och om det är OK så har du klarat graderingen.

Du behöver alltså inte vänta på nästa gradering!

 

Vitt bälte

6 kyu - Vitt bälte

Ditt första bälte i judo.

Bältet har som funktion att hålla ihop din dräkt.

 

Vit Gult Bälte

6 kyu - Vit/Gult bälte - Graderingspapper

Du måste under året fylla minst: 6 år

Minsta antal träningar du måste ha deltagit på efter senaste gradering: 10 st

 

Gult bälte

5 kyu - Gult bälte - Graderingspapper

Du måste under året fylla minst: 7 år

Minsta antal träningar du måste ha deltagit på efter senaste gradering: 15 st

 

Gul Orange Bälte

5 kyu - Gul/Orange bälte - Graderingspapper

Du måste under året fylla minst: 8 år

Minsta antal träningar du måste ha deltagit på efter senaste gradering: 20 st

 

Orange Bälte

4 kyu - Orange bälte - Graderingspapper

Du måste under året fylla minst: 9 år

Minsta antal träningar du måste ha deltagit på efter senaste gradering: 25 st

 

Orange Grönt Bälte

4 kyu - Orange/Grönt bälte - Graderingspapper

Du måste under året fylla minst: 10 år

Minsta antal träningar du måste ha deltagit på efter senaste gradering: 30 st

 

Grönt Bälte

3 kyu - Grönt bälte - Graderingspapper

Du måste under året fylla minst: 11 år

Minsta antal träningar du måste ha deltagit på efter senaste gradering: 35 st

 

Grönt Blått Bälte

3 kyu - Grön/Blått bälte - Graderingspapper

Du måste under året fylla minst: 12 år

Minsta antal träningar du måste ha deltagit på efter senaste gradering: 40 st

 

Blått Bälte

2 kyu - Blått bälte - Graderingspapper

Du måste under året fylla minst: 13 år

Minsta antal träningar du måste ha deltagit på efter senaste gradering: 45 st

 

Blått Brunt Bälte

2 kyu - Blå/Brunt bälte - Graderingspapper

Du måste under året fylla minst: 14 år

Minsta antal träningar du måste ha deltagit på efter senaste gradering: 50 st

 

Brunt Bälte

1 kyu - Brunt bälte - Samtliga tekniker

Du måste under året fylla minst: 15 år

Minsta antal träningar du måste ha deltagit på efter senaste gradering: 50 st

 

Pris: 150kr och då ingår ett judobälte, om ni inte ser ett behov av att behålla erat gamla bälte så tar gärna klubben emot det för att kunna föra bältet vidare till någon annan medlem.